Privacy Policy

Ko-Work neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De gebruiker geeft de uitdrukkelijke toestemming aan de opdrachtnemer om de persoonsgegevens in die zin van artikel 4, 1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) conform de AVG voor een of meer welbepaalde doeleinden in het kader van de overeenkomst tussen de gebruiker en Ko-Work te verwerken.

De Ko-Work verbindt zich ertoe om voormelde gegevens te beschermen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan en de gegevens zullen niet langer bewaard worden dan strikt nodig om de overeenkomst uit te voeren. De gebruiker heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan Ko-Work te richten conform artikel 12 e.v. van de AVG.

Indien de gebruiker van mening is dat opdrachtnemer ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens op onrechtmatige wijze gehandeld heeft, of niet of op onvoldoende wijze tegemoetgekomen is aan het (de) aan de opdrachtnemer gerichte verzoek(en), kan de gebruiker klacht indienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende contactgegevens: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35 (+32 (0)2 274 48 00, +32 (0)2 274 48 35, commission@privacycommission.be)

Cookies

wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst als u een website bezoekt. Een cookie bevat informatie die toelaat om uw browser te herkennen en om rekening te houden met uw eerdere activiteiten (taalkeuze, nieuwsbrieven, …). De server van de website kan enkel zijn eigen cookies lezen en heeft geen toegang tot andere gegevens op uw computer of mobiel toestel.

welke cookies gebruikt ko-work.be en waarom?

De cookies die ko-work.be gebruikt, zijn veilig en worden nooit gebruikt voor advertenties. Ze worden gebruikt om uw bezoek aan de website te verbeteren, bepaalde diensten aan te bieden, om eventuele fouten te identificeren en onze website te optimaliseren.

overzicht van gebruikte cookies ko-work.be

ko-work.be gebruikt technische cookies (om na te gaan of uw browser cookies accepteert). Deze cookies kunnen gebruikt worden zonder uw toestemming.
ko-work.be gebruikt daarnaast ook analystische en overige cookies. Het gaat om de volgende cookies:

  • Google Analytics: deze cookies dienen om het gebruik van onze website (bv. aantal clicks per pagina) te analyseren en worden maximaal 2 jaar bijgehouden;

cookie-instellingen aanpassen in uw browser

Het is aangeraden om cookies aan te laten staan als u ko-work.be bezoekt. Wilt u toch geen cookies gebruiken? Pas dan uw instellingen van uw webbrowser aan.